Karta informacyjna 233/2016

  • Nr karty/rok 233/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia wodnoprawnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Modernizacja lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego na Polderze Rumin wraz z przebudową przepustu wałowego w km 0+176 wału oraz przebudową drenaży opaskowych na terenie wsi Rumin.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Rumin, gm. Stare Miasto, pow. koniński, woj. wielkopolskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.110.2016
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Wielkopolskiego działający poprzez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Koninie
  • Data dokumentu 03.06.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 28.06.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 11/13, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 602 132 158
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.07.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian