Karta informacyjna 233/2021. Decyzja ¬-zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2009 r., znak: ŚG.I.ak.760-1/13/08, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2012 r., znak: ŚG-IV.ak.7222.1.2012, z dnia 29 lutego 2016 r., znak: ŚG-IV.7222.80.2014.AK oraz z dnia 29 kwietnia 2016 r., znak: ŚG-I-W.7222.20.2015.AK, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej w miejscowości Drzycim, gmina Drzycim, powiat świecki

  • Nr karty/rok 233/2021
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Gospodarka odpadami, inne wynikające z art. 215 Poś.
  • Nazwa dokumentu Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2009 r., znak: ŚG.I.ak.760-1/13/08, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2012 r., znak: ŚG-IV.ak.7222.1.2012, z dnia 29 lutego 2016 r., znak: ŚGIV.7222.80.2014.AK oraz z dnia 29 kwietnia 2016 r., znak: ŚG-I-W.7222.20.2015.AK udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej w miejscowości Drzycim, gmina Drzycim, powiat świecki
  • Obszar, którego dokument dotyczy Drzycim, gmina Drzycim, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7222.2.71.2020
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 19.03.2021
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 19.03.2021
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 861/2020
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 15.04.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Nie
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian