Karta informacyjna 234/2016

  • Nr karty/rok 234/2016
  • Rodzaj dokumentu 234/2016
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia wodnoprawnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Modernizacja wału prawostronnego Czarnej Strugi Defet w km 1+870 do 2+260 oraz wału prawostronnego Strugi Grabienickiej w km 0+000 do 0+650 na Polderze Tarszewo gm. Zagórów.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Tarszewo gm. Zagórów, pow. słupecki, woj. wielkopolskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.111.2016
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Wielkopolskiego działający poprzez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Koninie
  • Data dokumentu 23.05.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 27.06.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 11/13, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 602 132 158
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.07.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian