Karta informacyjna 234/2021. Zmiana decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2006 r., znak: WSiR-IIIJK/ 6618/07/06 zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lipca 2010 r., znak: ŚG.I.ak.7624/5/10 oraz z dnia 17 grudnia 2014 r., znak: ŚGIV. 7222.26.2014.AK udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu drobiu – fermy brojlerów kurzych zlokalizowanej w miejscowości Serock.

  • Nr karty/rok 234/2021
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Inne wynikające z art. 215 Poś.
  • Nazwa dokumentu Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2006 r., znak: WSiR-IIIJK/6618/07/06 zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia9 lipca 2010 r., znak: ŚG.I.ak.7624/5/10 oraz z dnia 17 grudnia 2014 r., znak: ŚGIV. 7222.26.2014.AK udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji dochowu drobiu – fermy brojlerów kurzych zlokalizowanej w miejscowości Serock
  • Obszar, którego dokument dotyczy m. Serock, gmina Pruszcz, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7222.2.69.2020
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 19.02.2021
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 19.02.2021
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/instalacja-do-chowu-drobiu-w-miejscowosci-serock-gminapruszcz- powiat-swiecki/
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 853/2020
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 15.04.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Nie
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian