Karta informacyjna 235/2021. Decyzja ¬- zmiana decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2006 r., znak: WSiR-III-JK/6618/01/05/06 ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji służącej do intensywnej hodowli świń w Zakładzie Rolnym Rogóźno w miejscowości Rogóźno Zamek, gmina Rogóźno, powiat grudziądzki.

  • Nr karty/rok 235/2021
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2006 r., znak: WSiR-III-JK/6618/01/05/06 ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji służącej do intensywnej hodowli świń w Zakładzie Rolnym Rogóźno w miejscowości Rogóźno Zamek, gmina Rogóźno, powiat grudziądzki
  • Obszar, którego dokument dotyczy Rogóźno Zamek, gm. Rogóźno, pow. grudziądzki, woj. kujawskopomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7222.2.52.2020
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 09.03.2021
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 09.03.2021
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 800/2020
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.04.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian