Karta informacyjna 236/2017

  • Nr karty/rok 236/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia wodnoprawnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych oraz wprowadzanie do ziemi wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody na terenie gospodarstwa rolnego w Mrozowie gm. Sadki
  • Obszar, którego dokument dotyczy Mrozowo, gm. Sadki, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.30.2017
  • Dokument wytworzył Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o. o., Dobrzyniewo 23, 89-311 Falmierowo
  • Data dokumentu 05.04.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 19.04.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 602 132 158, 56 621 58 75
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 28.04.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian