Karta informacyjna 243/2016

  • Nr karty/rok 243/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia wodnoprawnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie do wód i do ziemi oczyszczonych ścieków deszczowych i roztopowych w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku 4: „Tryszczyn (bez węzła) - Białe Błota (bez węzła) o długości około 13,5 km”.
  • Obszar, którego dokument dotyczy gmina Białe Błota, miasto Bydgoszcz, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.101.2016
  • Dokument wytworzył GDDKiA – Pełnomocnik Tomasz Michnowicz
  • Data dokumentu 24.06.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 27.06.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 28.07.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian