Karta informacyjna 245/2019

  • Nr karty/rok 245/2019
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Zmiana pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2014 r., znak: ŚG-I.7222.15.2014/MB, wydanego dla instalacji – składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w m. Bycz, gm. Piotrków Kujawski.
  • Nazwa dokumentu Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bycz, gm. Piotrków Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7222.11.2019/MB
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 29.03.2019
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 29.03.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 668409907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.04.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian