Karta informacyjna 250/2019

  • Nr karty/rok 250/2019
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasta Toruń na usunięcie 4 szt. drzew z terenu nieruchomości nr 137 (obręb 11) przy ul. Chrobrego w Toruniu.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z terenu nieruchomości nr 137 (obręb 11) przy ul. Chrobrego w Toruniu.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, Gmina Miasta Toruń, Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.33.2019
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 03.04.2019
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 03.04.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 195/2019
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 18.04.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian