Karta informacyjna 251/2016

  • Nr karty/rok 251/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia wodnoprawnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wykonanie urządzeń wodnych w związku z budową drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, odcinek 1: Nowe Marzy (bez węzła) – Dworzysko (z węzłem) o długości około 23,3 km”, woj. Kujawsko-pomorskie.
  • Obszar, którego dokument dotyczy gmina Świecie, gmina Dragacz, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.92.2016
  • Dokument wytworzył GDDKiA – Pełnomocnik Tomasz Michnowicz
  • Data dokumentu 30.05.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 09.06.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 01.08.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian