Karta informacyjna 259/2018

  • Nr karty/rok 259/2018
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Zmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie zmiany nazwy Spółki
  • Nazwa dokumentu Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie zmiany nazwy Spółki
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.04.2015 r., znak: ŚG-IV.7222.21.2013.AMK, zmienionej decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18.07.2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.1.2.2017 oraz z dnia 1.09.2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.1.15.2017, udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla SOLVAY Advanced Silicas Poland Sp. z o.o., ul. Walczaka 25, 66-470 Gorzów Wielkopolski na eksploatację Instalacji do produkcji bezpostaciowej wytrąconej krzemionki, zlokalizowanej we Włocławku, na terenie działek 22/1 (ul. Toruńska 380) oraz 19/5 (ul. Toruńska 382) w obszarze przemysłowym ANWIL S.A., w zakresie zmiany nazwy Spółki.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, pow. włocławski, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7222.1.3.2018
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 19.03.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 19.03.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pokój 214
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 132/2018
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 05.04.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian