Karta Informacyjna 265/2016

  • Nr karty/rok 265/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Decyzja – pozwolenie wodnoprawne
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne dla Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o. o. w Grudziądzu na likwidację urządzenia wodnego, tj. studni nr 25b zlokalizowanej na terenie komunalnego ujęcia wody w Grudziądzu na działce nr ewid. 5, obręb 117.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Grudziądz Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.37.2016
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska
  • Data dokumentu 06.06.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 09.06.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 121/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 09.08.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian