Karta informacyjna 266/2021. Wniosek o zmianę decyzji Starosty Tucholskiego z dnia 15 lipca 2013 r., znak: OŚ.6233.10.2013 ze zm., udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów, wydanej Panu Czesławowi Pawłowskiemu, Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski, ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola, dla zakładu zlokalizowanego przy ul. Przemysłowej w Tucholi.

  • Nr karty/rok 266/2021
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o zmianę decyzji
  • Temat dokumentu Wniosek o wydanie zmiany zezwolenia na przetwarzanie odpadów
  • Nazwa dokumentu Wniosek Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski, ul. Towarowa 1 89-500 Tuchola o wydanie zmiany zezwolenia na przetwarzanie odpadów na działkach o numerach ewid. 3352/38 i 3352/12 obręb Miasto Tuchola, zlokalizowanych w Tucholi przy ul. Przemysłowej, gmina Tuchola, powiat tucholski
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Przetwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy ul. Przemysłowa, Tuchola, gmina Tuchola, powiat tucholski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7244.207.2020
  • Dokument wytworzył Czesław Pawłowski, Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski, ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola
  • Data dokumentu 03.03.2021
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 03.03.2021
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 118. tel. (56) 621 58 02
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 28.05.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian