Karta Informacyjna 270/2016

  • Nr karty/rok 270/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Decyzja – pozwolenie wodnoprawne
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne dla Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o. o. w Grudziądzu na likwidację urządzeń wodnych, tj. studni nr 7a, 14b i 17b zlokalizowanych na terenie komunalnego ujęcia wody w Grudziądzu na działkach nr ewid. 2/2, obręb 116 oraz 2/3 i 3/2, obręb 124.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Grudziądz Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.76.2016
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska
  • Data dokumentu 17.06.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 22.06.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 149/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 09.08.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian