Karta Informacyjna 271/2016

  • Nr karty/rok 271/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne dla Pana Mikołaja Semeniuka prowadzącego działalność gospodarczą
   pod nazwą Stacja Demontażu Pojazdów Mikołaj Semeniuk, Brzoza ul. Bydgoska 51, 86-061 Nowa Wieś Wielka na
   wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
   do urządzeń kanalizacyjnych „Presseko” Sp. z o. o., Bolechowo k/Poznania pochodzących z terenu stacji demontażu
   pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowanej przy ul. Bydgoskiej 51 w miejscowości Brzoza, gmina Nowa
   Wieś Wielka, działka nr ew. 213/.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Brzoza Gmina Nowa Wieś Wielka
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.14.2016
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 04.04.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 21.04.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, pok. 215. tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 58/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 09.08.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian