Karta Informacyjna 272/2016

  • Nr karty/rok 272/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne dla Pani Haliny Królikowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod
   nazwą „ZŁOMSTAL” Halina Królikowska na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje
   szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do gminnych urządzeń kanalizacyjnych powstających w wyniku
   eksploatacji stacji demontażu pojazdów w m. Brylewo, gmina Bytoń.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Brylewo Gmina Bytoń Woj. Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.12.2016
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 31.03.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 06.06.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, pok. 215. tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 70/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 09.08.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian