Karta Informacyjna 273/2016

  • Nr karty/rok 273/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji wytwórni chlorku winylu (kod KPRU PL-1050-13), zlokalizowanej przy ulicy Toruńskiej 222, 87-805 Włocławek, należącej do ANWIL S.A. we Włocławku.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zezwolenie na emisję dwutlenku węgla dla instalacji wytwórni chlorku winylu
  • Obszar, którego dokument dotyczy Strefa miasto Włocławek
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7225.20.2016
  • Dokument wytworzył ANWIL S.A. ul. Toruńska 222 87-805 Włocławek
  • Data dokumentu 13.07.2016
  • Dokument zatwierdził Prowadzący instalację
  • Data zatwierdzenia dokumentu 13.07.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń, ul. Targowa 13/15, pok. 213
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.08.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian