Karta Informacyjna 274/2016

  • Nr karty/rok 274/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Elektrociepłowni I zlokalizowanej przy ulicy Ceramicznej 6 w Toruniu należącej do EDF Toruń S.A.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zezwolenie na emisję dwutlenku węgla dla instalacji Elektrociepłowni I
  • Obszar, którego dokument dotyczy Strefa miasto Toruń
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7225.21.2016
  • Dokument wytworzył EDF Toruń S.A. ul. Ceramiczna 6 87-100 Toruń
  • Data dokumentu 25.07.2016
  • Dokument zatwierdził Prowadzący instalację
  • Data zatwierdzenia dokumentu 25.07.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń, ul. Targowa 13/15, pok. 213
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.08.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian