Karta Informacyjna 275/2016

  • Nr karty/rok 275/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza Ochrona wód Ochrona powierzchni ziemi Ochrona przed hałasem Ochrona kopalin
  • Nazwa dokumentu Zmiana decyzji Starosty Grudziądzkiego z dnia 10 lutego 2010 r., znak: OŚ.7645-2/41/09/10, zezwalającej na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Szczepanki, gm. Łasin, wydanej Zakładowi Gospodarki Komunalnej, ul. Grudziądzka 11, 86-320 Łasin.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Szczepanki, gm. Łasin, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7241.11.2016/MB
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 20.07.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 20.07.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 114. tel. 668409907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.08.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian