Karta informacyjna 277/2016

  • Nr karty/rok 277/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja określająca wysokość opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska z tytułu składowania odpadów oraz ustalająca wysokość opłaty podwyższonej stanowiącą różnicę pomiędzy opłatą ustaloną a wynikającą z wykazu za 2015 r. wobec Syndyka Masy Upadłości Infrastruktury Kapuściska S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Odpady
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bydgoszcz, powiat M. Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-K.7252.1.1.2016
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska
  • Data dokumentu 13.07.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 13.07.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, e-mail: srodowisko@kujawsko-pomorskiego.pl, tel. 784 994 165
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 18.08.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak zastrzeżeń
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian