Karta Informacyjna 279/2016

  • Nr karty/rok 279/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne napowietrznej linii energetycznej 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina
  • Obszar, którego dokument dotyczy Gminy: Nakło nad Notecią, Białe Błota, Sicienko, Sadki Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.130.2016
  • Dokument wytworzył Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna
  • Data dokumentu 03.08.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 04.08.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, pok. 215. tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.08.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian