Karta informacyjna 285/2016

  • Nr karty/rok 285/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o zmianę decyzji
  • Temat dokumentu Wniosek o zmianę decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2015 r., znak: ŚG-I.7222.4.2015.DM, udzielającej Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o. o., ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanej przy ul. Bagiennej 77, 88-100 Inowrocław.
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę decyzji – pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7222.15.2016/MB
  • Dokument wytworzył Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o.o., ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław
  • Data dokumentu 10.08.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 11.08.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 114. tel. 668 409 907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 18.08.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian