Karta informacyjna 285/2018

  • Nr karty/rok 285/2018
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja odmawiająca na usunięcie drzewa
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego odmawiająca Gminie Miasta Włocławek – Miejskiemu Zarządowi Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku na usunięcie drzewa
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego we Włocławku, przy ul. Żwirki i Wigury, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 101, KM 57
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, Gmina Miasta Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.3.6.2018
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 23.02.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 23.02.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 63/2018
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.03.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian