Karta informacyjna 286/2016

  • Nr karty/rok 286/2016
  • Rodzaj dokumentu Projekt planu działań krótkoterminowych
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Projekt „Planu działań krótkoterminowych dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu”
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Ochrona powietrza
  • Obszar, którego dokument dotyczy województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.721.32.2016
  • Dokument wytworzył Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 18.08.2016
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń ul. Targowa 13/15, pok.213, tel. 882 054 432
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://umwkp.rbip.mojregion.info/projekt-planu-dzialan-krotkoterminowych-dla-strefy-kujawsko-pomorskiej-ze-wzgledu-na-ryzyko-wystapienia-przekroczenia-poziomu-dopuszczalnego-pylu-zawieszonego-pm25-w-powietrzu/
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 18.08.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian