Karta Informacyjna 288/2017

  • Nr karty/rok 288/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 maja 2017 r., znak: ŚG-I-G.7222.7.2017/MB – pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji – składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w m. Małociechowo, gm. Pruszcz.
  • Nazwa dokumentu Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, Wprowadzanie ścieków, Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego, Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Małociechowo, gm. Pruszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7222.7.2017/MB
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 05.05.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 05.05.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117, tel. 668409907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 24.05.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian