Karta Informacyjna 289/2016

  • Nr karty/rok 289/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia wodnoprawnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie do Zielonej Strugi, na jej lewym brzegu w km 30+409, ścieków przemysłowych będących mieszaniną ścieków bytowych, ścieków przemysłowych i wód opadowych lub roztopowych oraz wód drenażowych z odwodnienia obiektów Bazy Paliw Nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej
  • Obszar, którego dokument dotyczy Złotniki Kujawskie, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.121.2016
  • Dokument wytworzył Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o., ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock
  • Data dokumentu 19.07.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 19.07.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 11/13, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 602 132 158
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 25.08.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian