Karta Informacyjna 290/2016

  • Nr karty/rok 290/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia wodnoprawnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wykonanie urządzeń wodnych:
   1) przebudowa rowów drogowych,
   2) uszczelnienie rowów drogowych poprzez zarurowanie,
   3) wykonanie przepustów w ciągu rowów drogowych nieszczelnych,
   4) wykonanie drenażu,
   5) wykonanie wylotów ze szczelnego systemu odwodnienia liniowego do rowu nieszczelnego oraz szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie ścieków deszczowych do ziemi w związku z realizacją inwestycji pn. „Prace konieczne do wykonania w ramach budowy autostrady A1 Toruń-Stryków: Odcinek I Czerniewice – Odolin od km 151+900 do km 163+300, Odcinek II Odolin – Brzezie od km 163+300 do km 186+366”.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Gmina Raciążek, Waganiec, Brześć Kujawski, Lubanie Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.108.2016
  • Dokument wytworzył GDDKiA – Pełnomocnik Paweł Szpytma
  • Data dokumentu 23.06.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 27.06.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 25.08.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian