Karta Informacyjna 292/2016

  • Nr karty/rok 292/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Decyzja – pozwolenie wodnoprawne
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wydobywanie piaski i żwiru z koryta rzeki Wisły w km 736+100 – 736+170 oraz w km 736+600 – 736+670 w rejonie Torunia, działka nr ewid. 2, obręb 0020 oraz jego składowanie na prawym brzegu rzeki Wisły w km 736+600 na działce nr ewid. 149 i 150 obręb 0012 m. Toruń.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Gmina m Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.129.2016
  • Dokument wytworzył Jarosław Jewiak Biuro Obsługi Nieruchomości BON, ul. Popiełuszki 5, 87-100 Toruń
  • Data dokumentu 03.08.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 03.08.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 25.08.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian