Karta Informacyjna 295/2016

  • Nr karty/rok 295/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza Ochrona wód Ochrona powierzchni ziemi Ochrona przed hałasem
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2007 r., znak: WSRiRW.III.PK/6618-6/07, udzielającą Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o., ul. Łobżenicka 11 A, 89-115 Mrocza pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Ostrowo, gm. Mrocza.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Ostrowo, gm. Mrocza, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7222.17.2016/MB
  • Dokument wytworzył Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o., ul. Łobżenicka 11 A, 89-115 Mrocza
  • Data dokumentu 18.08.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 24.08.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 114. tel. 668409907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 29.08.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian