Karta informacyjna 301/2019

  • Nr karty/rok Waldemar Robiński
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie usunięcia drzew
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego umarzająca w całości postępowanie w sprawie wydania zezwolenia Gminie Miasto Toruń - Miejskiemu Zarządowi Dróg, ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomościach nr 260/2 i 224, obręb 4 w Toruniu (ul. Grudziądzkiej 63)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomościach nr 260/2 i 224, obręb 4 w Toruniu (ul. Grudziądzkiej 63)
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, Gmina Miasta Toruń, Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.35.2019
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 24.04.2019
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 24.04.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 209/2019
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.05.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian