Karta informacyjna 30/2018

  • Nr karty/rok 30/2018
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek iQor Global Services Poland Sp. z o.o., ul. Fordońska 248 G, 85-766 Bydgoszcz o zmianę decyzji – pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów związku z prowadzeniem zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bydgoszcz, gm. M. Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7243.2.49.2017
  • Dokument wytworzył iQor Global Services Poland Sp. z o.o.
  • Data dokumentu 22.12.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 22.12.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 116. tel. 668 405 216
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 19.01.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian