Karta informacyjna 303/2020

  • Nr karty/rok 303/2020
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona przyrody – ochrona terenów zieleni i zadrzewień
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasta Grudziądz na usunięcie drzew.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 5/84, obręb 114 w Grudziądzu
  • Obszar, którego dokument dotyczy Grudziądz, Gmina Miasta Grudziądz, Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.2.6.2020
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 15.04.2020
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 15.04.2020
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 152/2020
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 04.06.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian