Karta informacyjna 304/2018

  • Nr karty/rok 304/2018
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o zmianę decyzji - pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2015 r., znak: ŚG-II.7221.1.2014, udzielającej Panu Edwardowi Chmarze prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą: Zakład Samochodowy Edward Chmara, ul. Szkolna 7, 89-511 Cekcyn, pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wytwarzanie i przetwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Cekcyn, powiat tucholski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7243.1.4.2018
  • Dokument wytworzył Zakład Mechaniki Pojazdowej Marcin Chmara, ul. Szkolna 7, 89-511 Cekcyn
  • Data dokumentu 15.03.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 15.03.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. (56) 621 58 59
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 04.04.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian