Karta informacyjna 308/2017

  • Nr karty/rok 308/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Decyzja – pozwolenie wodnoprawne
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Przekroczenie rzeki Drwęcy: w km 13+179 przewodem wodociągowym, w km 13+176 i 13+173 rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej oraz budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z uzbrojeniem na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w Krobii i Jedwabnie gm. Lubicz, w ramach przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla gminy Obrowo”
  • Obszar, którego dokument dotyczy Krobia, Jedwabno, gm. Lubicz, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.23.2017
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 05.05.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 05.05.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 602 132 158, 56/ 621 58 75
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 169/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 31.05.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian