Karta informacyjna 308/2018

  • Nr karty/rok 308/2018
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza Ochrona wód Ochrona powierzchni ziemi Ochrona przed hałasem Ochrona przed polami elektromagnetycznymi Ochrona kopalin
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji – zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Skoraczewo, gm. Sośno, dla Gminy Sośno, ul. Nowa 1, 89-412 Sośno.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Skoraczewo, gm. Sośno, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7241.13.2018/MB
  • Dokument wytworzył Gmina Sośno, ul. Nowa 1, 89-412 Sośno
  • Data dokumentu 13.03.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 15.03.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 668409907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 05.04.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian