Karta informacyjna 310/2019

  • Nr karty/rok 310/2019
  • Rodzaj dokumentu Projekt programu ochrony środowiska przed hałasem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  • Temat dokumentu Ochrona przed hałasem
  • Nazwa dokumentu Projekt Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Ochrona przed hałasem
  • Obszar, którego dokument dotyczy Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.721.1.2018
  • Dokument wytworzył Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 15.04.2019
  • Dokument zatwierdził Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 15.04.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pokój 215, Tel. 566215874
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/informacja-o-przyjeciu-projektu-uchwaly-okreslajacej-program-ochrony-srodowiska-przed-halasem-dla-drog-krajowych-o-ruchu-powyzej-3-000-000-pojazdow-rocznie-na-terenie-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.05.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian