Karta Informacyjna 311/2016

  • Nr karty/rok 311/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza, Ochrona wód, Ochrona powierzchni ziemi Gospodarka odpadami, Ochrona przed hałasem, Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego z dnia 11 czerwca 2014 roku, znak ŚG-IV.7222.7.2014.AMK (ze zmianami), wydanego dla Indorama Ventures Poland Sp. z o. o., ul. Krzywa Góra; 87-805 Włocławek w związku z eksploatacją Instalacji do produkcji granulatu politereftalanu etylenu, zlokalizowanej przy ulicy Krzywa Góra 19 we Włocławku.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja obejmująca wszystkie aspekty wpływu na środowisko w zależności od prowadzonej działalności
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7222.1.16.2016.AMK
  • Dokument wytworzył Indorama Ventures Poland Sp. z o. o.
  • Data dokumentu 25.08.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 15.09.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, tel. 668 514 133
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie -
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 15.09.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian