Karta informacyjna 312/2018

  • Nr karty/rok 312/2018
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza Ochrona wód Ochrona powierzchni ziemi Ochrona przed hałasem Ochrona przed polami elektromagnetycznymi Ochrona kopalin
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lutego 2018 r., znak: ŚG-I-G.7241.26.2017/MB, zezwalającej na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Brodnica, wydanej Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7241.14.2018/MB
  • Dokument wytworzył Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica
  • Data dokumentu 20.03.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 20.03.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 668409907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 05.04.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian