Karta informacyjna 312/2020

  • Nr karty/rok 312/2020
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji produkcyjnych zlokalizowanych na terenie zakładu Plastica Sp. z o.o. Frydrychowo 55, 87-410 Kowalewo Pomorskie
  • Obszar, którego dokument dotyczy Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawskopomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7221.3.2020
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 12.05.2020
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 12.05.2020
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń, ul. Targowa 13/15, pok. 213
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 209/2020
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 08.06.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian