Karta informacyjna 314/2016

  • Nr karty/rok 314/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia wodnoprawnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych – studni nr 2, zlokalizowanej na terenie Odlewni Żeliwa na działce nr 168/6 obręb ewidencyjny Lisie Kąty
  • Obszar, którego dokument dotyczy Lisie Kąty, gm. Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.139.2016
  • Dokument wytworzył Odlewnia Żeliwa „Lisie Kąty” Sławomir i Bogusław Mioduszewscy Spółka Jawna
  • Data dokumentu 06.09.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 09.09.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 11/13, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 602 132 158
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.09.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian