Karta informacyjna 315/2016

  • Nr karty/rok 315/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Decyzja – pozwolenie wodnoprawne
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowa rowu melioracyjnego o nazwie Rów Smolnicki wraz z infrastrukturą (wykonanie 4 przepustów, rozbiórka istniejącego przepustu) w obrębie km 5+260 − 5+500 projektowanej drogi ekspresowej S-5, w gminie Szubin.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Obręb ewid.: Smolniki, Kowalewo, gmina Szubin, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.67.2016
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 12.07.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 12.07.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 11/13, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 602 132 158
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 129/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 19.09.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian