Karta informacyjna 316/2020

  • Nr karty/rok 316/2020
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona przed hałasem, inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2013 r.,
   znak: ŚG-IV.7222.8.2013.MC, zmienionej decyzjami z dnia 22 grudnia 2015 r., znak:
   ŚG-IV.7222.85.2014.SN, z dnia 26 września 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.1.1.2017 oraz
   z dnia 5 marca 2019 r., znak: ŚG-I-P.7222.1.19.2018 udzielającej pozwolenia zintegrowanego
   na eksploatację instalacji w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu
   procesów chemicznych lub biologicznych: organicznych substancji chemicznych, tj. instalacji
   do produkcji estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych, zlokalizowanej
   w miejscowości Kałdus w Chełmnie
  • Obszar, którego dokument dotyczy Chełmno, gmina Chełmno, powiat chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7222.1.4.2020
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 18.05.2020
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 18.05.2020
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń (pokój 214)
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 215/2020
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 09.06.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian