Karta informacyjna 3/2017

  • Nr karty/rok 3/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja – zmiana zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2015 r., znak: ŚG.I.7244.49.2014.RL, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 listopada 2015 r., znak: ŚG-I-G.7244.41.2015, udzielającą Zakładowi Gospodarki Odpadami „GREEN” Sp. z o.o., ul. Smukalska 19, 86-032 Niemcz zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów w związku z działalnością polegającą na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne w Bydgoszczy przy ul. Podmiejskiej 4, na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 2/47, 2/48, 2/49.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7244.30.2016
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 15.12.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 15.12.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 660 507 822
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 04.01.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian