Karta informacyjna 320/2017

  • Nr karty/rok 320/2017
  • Rodzaj dokumentu Wojewódzki plan gospodarki odpadami
  • Temat dokumentu Gospodarka odpadami
  • Nazwa dokumentu „Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Gospodarka odpadami województwa kujawsko-pomorskiego
  • Obszar, którego dokument dotyczy województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.721.1.2016/2017
  • Dokument wytworzył Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 19.05.2017
  • Dokument zatwierdził Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 29.05.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń, ul. Targowa 13/15, pok.105, tel. 784 987 129
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://umwkp.rbip.mojregion.info/category/srodowisko/wojewodzki-plan-gospodarki-odpadami/
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 348/2015, 305/2016, 306/2016, 676/2016, 677/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 02.06.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian