Karta Informacyjna 320/2018

  • Nr karty/rok 320/2018
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza, Ochrona wód Ochrona powierzchni ziemi, Ochrona przed hałasem, Ochrona przed polami elektromagnetycznymi, Ochrona kopalin
  • Nazwa dokumentu Zmiana decyzji Starosty Bydgoskiego z dnia 16 marca 2007 r., znak: OŚ.IV.7644-1/60/06, zezwalającej na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Solec Kujawski, wydanej Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Targowa 3, 86-050 Solec Kujawski.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Solec Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7241.30.2017/MB
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 20.02.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 20.02.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87100 Toruń, pok. 117. tel. 668409907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 07.04.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian