Karta informacyjna 32/2019

  • Nr karty/rok 32/2019
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji zmiany pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2015 r., znak: ŚG-I.7222.43.2014/MB, wydanego dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o. o., ul. Matejki 13, 87-200 Wąbrzeźno na prowadzenie instalacji – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Niedźwiedź, gm. Dębowa Łąka.
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza Ochrona wód Ochrona przed hałasem Ochrona kopalin
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji – zmiany pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Niedźwiedź, gm. Dębowa Łąka, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7222.3.2019/MB
  • Dokument wytworzył Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o. o., ul. Matejki 13, 87-200 Wąbrzeźno
  • Data dokumentu 16.01.2019
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 17.01.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 668409907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 21.01.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian