Karta informacyjna 324/201

  • Nr karty/rok 324/2018
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Pozwolenie zintegrowane Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lutego 2018 r., znak: ŚG-IG.7222.1.2018/MB, udzielone Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o., ul. K. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno, na prowadzenie instalacji – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Lipno.
  • Nazwa dokumentu Decyzja – pozwolenie zintegrowane
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Wprowadzanie ścieków Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Lipno, Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7222.1.2018/MB
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 16.02.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 16.02.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 668409907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 07.04.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian