Karta informacyjna 327/2016

  • Nr karty/rok 327/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne dla CIECH Soda Polska S. A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław na wprowadzanie ścieków pochodzących z Zakładu Produkcyjnego JANIKOSODA w Janikowie do wód, tj. rzeki Wisły w miejscowości Dybowo, gmina Wielka Nieszawka dwoma kolektorami A w km 744,2 i B w km 744,235 mieszaniny ścieków przemysłowych; do Zbiornika Pakoskiego wód chłodniczych, infiltracyjnych, wód opadowych lub roztopowych oraz wód z płukania sit obrotowych.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Pakość, Janikowo, Wielka Nieszawka, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.60.2016
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 08.08.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 10.08.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, pok. 215. tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 155/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 20.09.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian