Karta informacyjna 328/2016

  • Nr karty/rok 328/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne dla TELE-FONIKA KABLE S. A., ul. H. Cegielskiego 1, 32-400 Myślenice dla TELE-FONIKA KABLE S. A. Zakład w Bydgoszczy, ul. Fordońska 152, 85-957 Bydgoszcz na pobór wód powierzchniowych z rzeki Brdy, pobór wód podziemnych ze studni nr 1 i nr 2 oraz wprowadzanie ścieków do rzeki Brdy trzema wylotami: B w km 5,765, C w km 5,905, D w km 6,045.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bydgoszcz, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.80.2016
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 03.08.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 10.08.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, pok. 215. tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 157/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 20.09.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian