Karta informacyjna 330/2016

  • Nr karty/rok 330/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Decyzja – pozwolenie wodnoprawne
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Likwidacja odcinka rowu opaskowego i wylotów WD20 i WD26, wykonanie nowego odcinka rowu opaskowego i wylotu W1; wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych wylotami W1, WD11 i WD23 do rowu opaskowego (ziemi), na terenie Stacji Elektroenergetycznej 400/220/110 Grudziądz Węgrowo oraz stwierdzenie wygaśnięcia decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05.12.2014 r., znak: ŚG-IV.7322.68.2014.
  • Obszar, którego dokument dotyczy m. Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.97.2016
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 19.08.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 19.08.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 11/13, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 602 132 158
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 223/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 20.09.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian